DRAWING ARCHITECTURE STUDIO
Shards of North K.
< 1/32 >

Project Team Li Han / Hu Yan / Zhang Xintong / Wang Zixin / Li Chunman / Fan Qiyan / Yang Wenlu

Photography Wang Hongyue

© 绘造社 DRAWING ARCHITECTURE STUDIO